The Repository of VTEI
id: 28086
Title: Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства = Аccounting and analytical support of the economic security of an enterprise
Authors: Китайчук Т.Г.
Keywords: облік, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, безпека підприємства
Date of publication: 2022-12-19 11:09:33
Last changes: 2022-12-19 11:09:33
Year of publication: 2021
Summary: При самостійному вивченні тем дисципліни здобувачі використовують рекомендовану спеціальну літературу, опорний конспект лекцій, запропоновані методичні рекомендації, які містять поради щодо вивчення кожної теми, тестові завдання для контролю знань, питання для самоконтролю, проблемні питання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28086
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 27 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28086.pdf Size : 432197 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge