The Repository of VTEI
id: 28097
Title: Соціальна політика = Social policy
Authors: Романовська Ю.
Keywords: соціальна політика, соціальна безпека, соціальні послуги, соціальний захист
Date of publication: 2022-12-19 15:02:02
Last changes: 2022-12-19 15:02:02
Year of publication: 2020
Summary: Метою дисципліни є послідовне формування у здобувачів освітнього ступеня «Магістр» системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей соціальної політики, а також набуття навичок їх практичного використання; забезпечення науково-інформаційної основи для формування широко освічених і соціально активних професіоналів, які усвідомлюють своє місце у сучасному суспільстві і здатних аналізувати та прогнозувати вирішення проблем соціальної політики в Україні.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28097
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28097.pdf Size : 260136 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge