The Repository of VTEI
id: 29317
Title: Управління туристичними дестинаціями: інноваційні маркетингові підходи = Management of tourism destinations: innovative marketing approaches
Authors: Головчук Ю.О., Мороз С.Р., Цесьців Д.С.
Keywords: туризм, дестинація, управління, інновації, маркетинг, кластер, брендинг
Date of publication: 2024-05-09 17:20:09
Last changes: 2024-05-09 17:20:09
Year of publication: 2022
Summary: Досліджено теоретичні та методологічні проблеми управління туристичними дестинаціями в контексті формування інноваційних маркетингових підходів. Проаналізовано підходи до трактування туристичної дестинації та її структури, сформульовано авторське бачення окреслених теоретичних проблем. Наголошено на важливості процесів управління дестинаціями та ролі у них маркетингових механізмів. Охарактеризовано роль кластерного підходу та брендингу у розвитку туристичних дестинацій. На відміну від бренду товару чи послуги, який може бути достатньо легко змінений, бренд туристичної дестинації досить стабільний, включає матеріальні та нематеріальні елементи. Зроблено висновок про те, що туристичні дестинації є ключовим компонентом регіональної туристичної системи, який здатний активізувати туристичну діяльність та сприяти економічному розвитку територій. Пошук нових та ефективних підходів щодо управління туристичними дестинаціями є актуальною проблемою регіонального розвитку туризму.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29317
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Проблеми сучасних трансформацій. 2022. №5. 5 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 29317.pdf Size : 275973 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge