The Repository of VTEI
id: 26772
Title: Прибуток підприємства: його роль, формування та резерви збільшення в умовах ринкової економіки
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: прибуток; підприємство; ринкова економіка; формування прибутку підприємства; роль прибутку; податок на прибуток підприємств; тіньова економіка
Date of publication: 2021-02-18 12:26:09
Last changes: 2021-02-18 12:26:09
Year of publication: 2019
Summary: Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат
господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, обсяг і
якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, є прибуток. Величина прибутку
підприємства впливає на формування фінансових ресурсів підприємства, збільшення
ринкової вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності підприємства,
економічний розвиток держави шляхом поповнення державного бюджету сплатою
податків, зборів, обов’язкових платежів. В статті досліджено прибуток підприємства та
визначено його роль в умовах ринкової економіки. Розглянуто чинники, що впливають на
формування прибутку підприємства. Визначено важливість прибутку підприємства як на
рівні підприємства, так і на державному рівні. Проаналізовано стягнення частини
прибутку до Державного Бюджету у вигляді податку на прибуток підприємства.
Розглянуто обсяги прибутку, що був отриманий підприємствами у 2014-2018 рр
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26772
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7253
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26772.pdf Size : 335084 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge