Репозиторій ВТЕІ
ЗА ВИДАМИ
ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
1  Автореферат  4
2  Авторське свідоцтво  0
3  Брошура (навчально-методична)  0
4  Брошура (наукова)  0
5  Бібліографічний посібник  0
6  Дипломна робота, проєкт  756
7  Довідник  0
8  Завдання до практичних занять  61
9  Збірник наукових праць  32
10  Кваліфікаційна робота  5
11  Конспект лекцій  0
12  Курсова робота, проєкт  0
13  Методичні вказівки  241
14  Монографія (видана в Україні)  28
15  Монографія (видана за кордоном)  37
16  Навчальна програма  1
17  Навчальний посібник  16
18  Навчально-методичний посібник  0
19  Наказ  0
20  Наскрізна програма  1
21  Науковий звіт  0
22  Опорний конспект лекцій  17
23  Патент на винахід виданий в Україні  1
24  Патент на винахід виданий за кордоном  0
25  Патент на корисну модель виданий в Україні  3
26  Патент на корисну модель виданий за кордоном  0
27  Положення університету  0
28  Практикум  1
29  Презентація  0
30  Програма вступних фахових випробувань  0
31  Програма комплексного державного іспиту  2
32  Програма конференції  0
33  Підручник  1
34  Робоча програма  388
35  Робочий зошит  0
36  Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір  5
37  Сертифікат участі у конференції  0
38  Силабус  15
39  Словник  0
40  Словник-довідник  0
41  Стаття Scopus  76
42  Стаття Web of Science  47
43  Стаття у закордонних наукових виданнях  121
44  Стаття у наукових фахових виданнях України  812
45  Стаття у нефаховому виданні  253
46  Тези доповіді  385