Репозиторій ВТЕІ
ЗА ВИДАМИ
ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
1  Автореферат  4
2  Авторське свідоцтво  0
3  Брошура (навчально-методична)  0
4  Брошура (наукова)  0
5  Бібліографічний посібник  0
6  Довідник  0
7  Завдання до практичних занять  62
8  Збірник наукових праць  38
9  Кваліфікаційна робота, проєкт  897
10  Конспект лекцій  0
11  Методичні вказівки  254
12  Монографія (видана в Україні)  28
13  Монографія (видана за кордоном)  39
14  Навчальна програма  1
15  Навчальний посібник  16
16  Навчально-методичний посібник  0
17  Наскрізна програма  2
18  Опорний конспект лекцій  17
19  Патент на винахід виданий в Україні  1
20  Патент на винахід виданий за кордоном  0
21  Патент на корисну модель виданий в Україні  3
22  Патент на корисну модель виданий за кордоном  0
23  Практикум  1
24  Презентація  0
25  Програма вступних фахових випробувань  0
26  Програма комплексного державного іспиту  2
27  Підручник  1
28  Робоча програма  403
29  Робочий зошит  0
30  Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір  5
31  Сертифікат участі у конференції  0
32  Силабус  15
33  Стаття Scopus  78
34  Стаття Web of Science  49
35  Стаття у закордонних наукових виданнях  126
36  Стаття у наукових фахових виданнях України  829
37  Стаття у нефаховому виданні  259
38  Тези доповіді  422
39  Управління номерним фондом  0