Репозиторій ВТЕІ
ПОШУК
КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
27600 2020 Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Побережний В.В. Сун 5
27599 2019 Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г Сун 7
27598 2022 Роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем Радзіховська Л., Облапінський О., Романов М. Тд 7
27597 2022 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 7
27596 2021 Атестаційний екзамен / Сertification exam: робоча програма Павлюк Т., Мартинова Л.,Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. Рп 7
27595 2021 Виробнича практика / Practical training: робоча програма Павлюк Т. І. Рп 7
27594 2018 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством: монографія Поліщук І.І. М(в 7
27593 2022 Scientific and educational consortium as institutional projection of the innovative professional training Levchuk O., Levchuk K., Husak L. СSc 14
27592 2022 Вища та прикладна математика: методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П. Мв 19
27591 2022 Характеристика способів впливу країн на інвестиційну привабливість туризму Антонюк К.Г. Тд 18
27590 2022 Перспективи використання смарт-спеціалізації у формуванні програми розвитку туризму Вінницької області Антонюк К.Г. Суз 15
27589 2022 The Implementation of E-Learning to Support Learning and Teaching Foreign Language: A Case Study in Ukrainian Higher Education Tymoshchuk N. СWeof 16
27588 2022 Цілі економіко-математичного моделювання і аналізу економічних об’єктів Гусак Л.П. Тд 19
27587 2021 Marketing management of enterprises and its tools Dovhan Yu. Тд 23
27586 2022 Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 23
27585 2022 Modeling of functional preparedness of women 25-35 years of different somatotypes. Furman Y.M., Miroshnichenko V.M., Boguslavska V.Yu., Gavrilova N.V., Brezdeniuk O.Yu., Salnykova S.V., Holovkina V.V., Vypasniak I.P., Lutskyi V.Y. СWeof 22
27584 2021 Marketing management of enterprises and its tools Dovhan Yu. М(з 21
27583 2021 Удосконалення автоматизованої системи управління діяльністю ЗВО Новицький Р., Яцковська Р. Суз 22
27582 2022 The unity and interrelation of the educational, upbringing, and developmental functions of the learning process in the context of the COVID-19 pandemic. Koreneva, I., Havryliuk, N., Lihus, V., Chorna, H., & Liulchak, S. СWeof 27
27581 2022 Pedagogical conditions of professional training integration of specialists in agrarian sphere Levchuk E., Havryliuk N. М(з 21