The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27308 2021 Налоговая политика стран с развитой и трансформационной экономикой Никитишин Андрей Суз 3
27307 2021 Mirroring of Aesthetic Views in Oscar Wilde’s Fairy-Tale Images Shostak Uliana, Tkachuk Tetiana, Paslavska Inha. Сун 2
27306 2021 Інноваційні технології формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери. Ткачук Тетяна Іванівна, Паславська Інга Болеславівна Сун 3
27305 2021 Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України Чорна Н.М. Сун 2
27304 2021 Якість туристичних послуг: особливості формування та управління Чорна Н.М. Сун 2
27303 2021 Система управління якістю на туристичному підприємстві: теоретичні аспекти впровадження та функціонування Чорна Н.М. Сун 2
27302 2021 Система управління якістю як інструмент удосконалення менеджменту туристичного підприємства Чорна Н.М. Сун 3
27301 2021 Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання Чорна Н.М. Сун 3
27300 2021 Конструктивний потенціал гібридної форми навчання у сучасному освітньому просторі вищої школи Осаульчик О. Сун 5
27299 2015 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 10
27298 2021 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. Суз 14
27297 2019 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун 11
27296 2020 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл 11
27295 2020 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл 13
27294 2021 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. Тд 9
27293 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 13
27292 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Суз 9
27291 2021 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. Сун 11
27290 2021 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. Тд 11
27289 2021 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. Тд 10