The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27969 2022 Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні = Тhe role of marketing innovations in the gastronomic tourism development in the region Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В. Сун 0
27968 2022 Основні поняття та загальна сутність комунікацій в туризмі Кізюн А., Паламарчук А. Тд 0
27967 2022 Verbs in ukrainian and english: markers of syntagmatic correlation Іваницька Н., Терещенко Л. М(з 0
27966 2022 Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement» Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 0
27965 2022 Міжнародні стратегії економічного розвитку = Іnternational strategy of economic development Стратійчук В.М. Мв 0
27964 2022 Маркетингове планування = Мarketing planning Довгань Ю.В. Мв 0
27963 2022 Фінансова політика держави = State financial policy Гнидюк І.В., Нікітішин А.О. Рп 0
27962 2022 Моделювання бізнес-процесів = Вusiness process modeling Добровольська Н.В. Мв 0
27961 2022 Інформаційні системи і технології в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі = Іnformation systems and technologies in tourism and hotel and restaurant business Добровольська Н.В. Рп 0
27960 2022 Дизайн = Design Швець В.В., Вівсюк І.О. Мв 1
27959 2022 Бізнес-маркетинг = Business marketing Поліщук І.І. Рп 0
27958 2020 Маркетинг інновацій = Мarketing innovation Громова О.Є. Рп 0
27957 2020 Поведінка споживачів = Сonsumer behavior Громова О.Є. Рп 0
27956 2020 Стратегічний маркетинг = Strategic marketing Громова О.Є. Рп 0
27955 2020 Музеєзнавство та музейно-виставкова справа Антонюк К.Г. Мв 1
27954 2020 Соціальна робота в громаді = Social work in the community Мартинова Л.Б., Стратійчук В.М. Рп 0
27953 2020 Концептуалізація поняття «політика фінансування оборотних активів підприємства торгівлі» = Сonceptualization of the concept «policy of financing current assets of trade enterprise” Стратійчук В.М. Суз 15
27952 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Стратійчук В.М. Мв 0
27951 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Стратійчук В.М. Мв 0
27950 2021 Соціальні стандарти держав Європейського Союзу = Social standards of the European Union Стратійчук В.М. Мв 0