The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27081 2019 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. Здп 2
27080 2018 Budget policy of social development Chugunov I., Makohon V., Pasichnyi M. and Nikitishin A. М(з 1
27079 2020 Аналіз сучасних інноваційних методів утилізації відходів Власенко І.В., Постова В.В. Сун 1
27078 2021 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу Постова В.В. Сун 1
27077 2016 Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України Павлюк Т. І., Урбанович В. А. Сун 2
27076 2016 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. Сун 1
27075 2020 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС «магістр», спец. 071 «облік і оподаткування», ОП фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 3
27074 2020 Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання Гаврилюк Н.М. Сун 2
27073 2021 Intensification of the flow process of grain drying using two-sided infrared irradiation Palamarchuk V., Gyrych S., Vasilishina O., Pahomska O. Сун 1
27071 2021 Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища Пчелянська Г.О., Головчук Ю.О., Дибчук Л.В. Сун 1
27070 2021 Локалізація сайтів як перекладознавча проблем: кваліфікаційна робота Гринишина Ю. Дрп 1
27069 2009 Система оподаткування доходів фізичних осіб Нікітішин А. О. А 2
27068 2021 Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві Даценко Г. В. Сун 3
27067 2017 Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздібної торгівлі Лагдан А.В. Коцеруба Н.В. Сун 5
27066 2019 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. Здп 11
27065 2019 Добробут населення - основа розвитку держави Павлюк Т. І., Вільчинська О. Я., Петрик В. О. Сун 9
27064 2019 Безробіття та шляхи його вирішення. Павлюк Т. І., Вакулюк О.А. Сун 5
27063 2019 Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки Романовська Ю.А. Сун 6
27062 2019 Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти Романовська Ю.А. Сун 4
27061 2019 Ідентифікація міста як об’єкта соціально-економічної безпеки Романовська Ю.А. Тд 5