The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27299 2015 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 4
27298 2021 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. Суз 5
27297 2019 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун 6
27296 2020 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл 4
27295 2020 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл 5
27294 2021 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. Тд 6
27293 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 6
27292 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Суз 5
27291 2021 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. Сун 5
27290 2021 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. Тд 5
27289 2021 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. Тд 5
27288 2021 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. Суз 2
27287 2021 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. Сун 6
27286 2021 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Суз 10
27285 2021 Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. М(з 5
27284 2021 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька, НБ Сун 6
27283 2021 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. Сун 3
27282 2021 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна Суз 3
27281 2015 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 5
27280 2015 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун 4