The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28558 2023 Соціальна відповідальність підприємства: тенденції в Україні та світі Сорока Т.С., Павлюк Т.І. Суз 1
28557 2023 Соціальна відповідальність як складова стратегії бізнесу на підприємствах України Павлюк Т.І., Гавлюк Є.І. Суз 1
28556 2023 Соціальна підтримка та соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам в умовах війни = Social Support and Social Services for Internally Displaced Persons in the Conditions of War Павлюк Т.І., Середницька Л.П. Сун 12
28555 2023 Мікроекономіка = Мicroeconomics Павлюк Т. Рп 0
28554 2023 Кваліфікаційна робота = Qualification work Павлюк Т. Мв 0
28553 2023 Економічна теорія = Еconomic theory Павлюк Т. Рп 0
28552 2023 Економічна теорія = Еconomic theory Павлюк Т. Мв 0
28551 2022 Realia as a representation feature of english tourism texts Koliasa O.V., Koval N., Shostak U. Сун 17
28550 2023 Vocational Training of Translators in the System of Higher Education of Ukraine and Germany: Comparative Analysis Samokhval O., Shostak U., Osaulchyk O. М(з 14
28549 2023 Змішане та гібридне навчання у закладах вищої освіти Шостак У.В., Яблочнікова В.О., Ясенчук Ю.В. Суз 13
28548 2023 Методичні засади вивчення іноземної мови майбутніми перекладачами = Мethodological foundations for learning a foreign language by future translators Геворгян К.Л., Гвоздяк О.М., Шостак У.В. Сун 42
28547 2023 Сучасний університетський новинний дискурс в українській та британській лінгвокультурах = Contemporary University News Discourse in Ukrainian and British Language Cultures Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Сун 12
28546 2023 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. Мв 1
28545 2023 Англійські неологізми у сфері інформаційних технологій: словотвірний аспект = Еnglish neologisms of information technology: word-formation aspect Тимощук Н.М. Сун 17
28544 2023 Прагмалінгвістика: прагматична компетенція = Рragmalinguistics: pragmatic competence Лебедєва Н., Тимкова В. Сун 16
28543 2023 Міжмовне комунікативно-прагматичне профілювання стратегії презентації посади в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre “job advertisement” Іваницька Н., Терещенко Л. Знп 17
28542 2023 Перспективи впровадження інтелектуальної автоматизації в ресторанний бізнес в умовах післявоєнного відновлення України = Рrospects of implementation of intelligent automation in the restaurant business in the conditions of post-war reconstruction of Ukrain Постова В.В. Сун 12
28541 2023 Гастрономічна спадщина подільської кухні: нові можливості ресторанів формату "Local food" Постова В.В. Тд 21
28540 2023 Барна індустрія в Україні: виклики сьогодення та перспективи розвитку Постова В.В. Тд 15
28539 2023 Рeculiarities of evaluating the results of implementation of regional development programs in Ukraine Radzihovska L.M., Hulivata I.O., Husak L.P., Nikolina I.I., Ivashchuk O.V. Сун 20