The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27224 2019 Державна система фінансування соціального забезпечення як головна складова системи соціального захисту в Україні Осіпова Л. В. Монастирський Д. В. Тд 2
27223 2020 Добробут суспільства - основа розвитку держави Павлюк Т. І. Сун 2
27222 2020 Вплив глобалізації на економіку україни та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун 2
27221 2021 Особливості розвитку ринку праці Україні Павлюк Т. І. Сун 2
27220 2017 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд 1
27219 2017 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд 1
27218 2018 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. М(в 1
27217 2019 Соціальний захист – складова частина соціальної політики Павлюк Т. І., Демченко О. П. Сун 2
27216 2019 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. Мв 1
27215 2021 Ринковий механізм і формування ефективної національної економічної моделі. Павлюк Т., Осіпова Л. М(з 2
27214 2021 Вплив глобалізації на національний ринок праці Осіпова Л., Павлюк Т. М(з 2
27213 2021 Концептуальні основи формування бренду в закладах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 2
27212 2021 Шляхи розвитку гастрономічного туризму під час пандемії COVID-19 Постова В.В. Тд 2
27211 2021 Економіко-організаційні проблеми формування стратегії розвитку маркетингу послуг в умовах нестабільного ринкового середовища готельно-ресторанного бізнесу Постова В.В. Тд 2
27210 2021 Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей Терещенко Л., Нечипоренко В. Сун 1
27209 2021 Формування «soft-skills» засобами іноземної мови: теоретичний і практичний аспекти Тимощук Н.М. Сун 2
27208 2021 Рекламний та пр-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 1
27207 2021 Бренд-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 3
27206 2021 Psicholinguistic profile of modern students of economic specialties / Психолінгвістичний профіль cучaснoгo студента економічних спеціальностей Тимкова В.А. / Tymkova V.A. Сун 8
27205 2021 Використання технологій штучного інтелекту для прогнозування бізнес-процесів Яремко С., Кузьміна О., Новицький Р. Сун 8