The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28526 2023 Елементи гнучкого навчання іноземної мови в умовах кризового стану Дудікова Л., Кондратюк А., Терещенко Л. Сун 0
28525 2023 Напрямки удосконалення інформаційної безпеки підприємств Яремко С., Радзіховська Л. Тд 1
28524 2023 Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators Тимощук Н.М. Сун 14
28523 2015 Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Зуб М.Я., Курій Л.О., Подра О.П., Рижа Т.В., Родінова І.В., Нижник Т.Т., Говорко О.В., Дзюба Т.З., Оверчук В.А., Оксенюк Т.М., Осіпова А.Ю., Федоришина І.В., Федоришин В.С., Чубар М.М., Юрчик І.Б. М(в 17
28522 2022 Strategic development of international corporate social responsibility in agribusiness Soloviova O., Krasnyak O., Cherkaska V., Revkova A. СWeof 14
28521 2021 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Радзіховська Л., Гулівата І. Рп 1
28520 2022 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Рп 0
28519 2022 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Мв 0
28518 2020 Теорія організації = Оrganization theory Іванченко Г.В. Рп 1
28517 2020 Самоменеджмент = Self-management Іванченко Г.В. Рп 0
28516 2020 Контролінг Іванченко Г.В. Рп 0
28515 2020 Менеджмент = Мanagement Іванченко Г.В. Рп 0
28514 2021 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. Рп 0
28513 2021 Репутаційний менеджмент = Reputation management Іванченко Г.В. Рп 0
28512 2021 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В.,Гарбар В.А. Мв 3
28511 2021 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В., Гарбар В.А. Рп 1
28510 2022 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. Тд 16
28509 2022 Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country Чернега В.В. Сун 16
28508 2022 Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях = Strategic management and professional development in public organizations Іванченко Г.В. Рп 0
28507 2022 Кваліфікаційна робота = Qualification work Іванченко Г.В. Мв 0