The Repository of VTEI
BY TYPES
PUBLICATION TYPE NUMBER
1  Автореферат  4
2  Авторське свідоцтво  0
3  Брошура (навчально-методична)  0
4  Брошура (наукова)  0
5  Бібліографічний посібник  0
6  Дипломна робота, проект  210
7  Довідник  0
8  Завдання до практичних занять  40
9  Збірник наукових праць  10
10  Конспект лекцій  1
11  Курсовий проект, робота  0
12  Методичні вказівки  86
13  Монографія (видана в Україні)  20
14  Монографія (видана за кордоном)  27
15  Навчальна програма  2
16  Навчальний посібник  14
17  Навчально-методичний посібник  0
18  Наказ  0
19  Наскрізна програма  1
20  Науковий звіт  0
21  Опорний конспект лекцій  15
22  Патент на винахід виданий в Україні  1
23  Патент на винахід виданий за кордоном  0
24  Патент на корисну модель виданий в Україні  2
25  Патент на корисну модель виданий за кордоном  0
26  Положення університету  0
27  Практикум  1
28  Презентація  0
29  Програма вступних фахових випробувань  0
30  Програма комплексного державного іспиту  2
31  Програма конференції  0
32  Підручник  2
33  Робоча програма  169
34  Робочий зошит  0
35  Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір  5
36  Сертифікат участі у конференції  1
37  Силабус  0
38  Словник  0
39  Словник-довідник  0
40  Стаття Scopus  48
41  Стаття Web of Science  28
42  Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)  80
43  Стаття у наукових фахових виданнях України  618
44  Стаття у нефаховому виданні  182
45  Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)  51
46  Тези доповіді  218
47  Тимчасова програма  0