The Repository of VTEI
BY TYPES
PUBLICATION TYPE NUMBER
1  Автореферат  4
2  Авторське свідоцтво  0
3  Брошура (навчально-методична)  0
4  Брошура (наукова)  0
5  Бібліографічний посібник  0
6  Дипломна робота, проєкт  409
7  Довідник  0
8  Завдання до практичних занять  63
9  Збірник наукових праць  29
10  Конспект лекцій  0
11  Курсовий проект, робота  6
12  Методичні вказівки  214
13  Монографія (видана в Україні)  26
14  Монографія (видана за кордоном)  38
15  Навчальна програма  3
16  Навчальний посібник  19
17  Навчально-методичний посібник  0
18  Наказ  0
19  Наскрізна програма  1
20  Науковий звіт  0
21  Опорний конспект лекцій  20
22  Патент на винахід виданий в Україні  1
23  Патент на винахід виданий за кордоном  0
24  Патент на корисну модель виданий в Україні  3
25  Патент на корисну модель виданий за кордоном  0
26  Положення університету  0
27  Практикум  1
28  Презентація  0
29  Програма вступних фахових випробувань  0
30  Програма комплексного державного іспиту  2
31  Програма конференції  0
32  Підручник  2
33  Робоча програма  352
34  Робочий зошит  0
35  Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір  5
36  Сертифікат участі у конференції  0
37  Силабус  14
38  Словник  0
39  Словник-довідник  0
40  Стаття Scopus  69
41  Стаття Web of Science  44
42  Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)  120
43  Стаття у наукових фахових виданнях України  849
44  Стаття у нефаховому виданні  211
45  Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)  59
46  Тези доповіді  336
47  Тимчасова програма  0