The Repository of VTEI
BY TYPES
PUBLICATION TYPE NUMBER
1  Автореферат  4
2  Авторське свідоцтво  0
3  Брошура (навчально-методична)  0
4  Брошура (наукова)  0
5  Бібліографічний посібник  0
6  Дипломна робота, проєкт  393
7  Довідник  0
8  Завдання до практичних занять  60
9  Збірник наукових праць  21
10  Конспект лекцій  1
11  Курсовий проект, робота  0
12  Методичні вказівки  175
13  Монографія (видана в Україні)  24
14  Монографія (видана за кордоном)  36
15  Навчальна програма  4
16  Навчальний посібник  21
17  Навчально-методичний посібник  0
18  Наказ  0
19  Наскрізна програма  1
20  Науковий звіт  0
21  Опорний конспект лекцій  22
22  Патент на винахід виданий в Україні  1
23  Патент на винахід виданий за кордоном  0
24  Патент на корисну модель виданий в Україні  3
25  Патент на корисну модель виданий за кордоном  0
26  Положення університету  0
27  Практикум  2
28  Презентація  0
29  Програма вступних фахових випробувань  0
30  Програма комплексного державного іспиту  3
31  Програма конференції  0
32  Підручник  2
33  Робоча програма  293
34  Робочий зошит  0
35  Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір  6
36  Сертифікат участі у конференції  1
37  Силабус  0
38  Словник  0
39  Словник-довідник  0
40  Стаття Scopus  70
41  Стаття Web of Science  49
42  Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)  113
43  Стаття у наукових фахових виданнях України  811
44  Стаття у нефаховому виданні  205
45  Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)  59
46  Тези доповіді  326
47  Тимчасова програма  0