The Repository of VTEI
BY TYPES
PUBLICATION TYPE NUMBER
1  Автореферат  4
2  Авторське свідоцтво  0
3  Брошура (навчально-методична)  0
4  Брошура (наукова)  0
5  Бібліографічний посібник  0
6  Дипломна робота, проєкт  756
7  Довідник  0
8  Завдання до практичних занять  72
9  Збірник наукових праць  38
10  Кваліфікаційна робота  0
11  Конспект лекцій  0
12  Курсова робота, проєкт  0
13  Методичні вказівки  259
14  Монографія (видана в Україні)  28
15  Монографія (видана за кордоном)  38
16  Навчальна програма  1
17  Навчальний посібник  16
18  Навчально-методичний посібник  0
19  Наказ  0
20  Наскрізна програма  1
21  Науковий звіт  0
22  Опорний конспект лекцій  20
23  Патент на винахід виданий в Україні  1
24  Патент на винахід виданий за кордоном  0
25  Патент на корисну модель виданий в Україні  3
26  Патент на корисну модель виданий за кордоном  0
27  Положення університету  0
28  Практикум  1
29  Презентація  0
30  Програма вступних фахових випробувань  0
31  Програма комплексного державного іспиту  2
32  Програма конференції  0
33  Підручник  2
34  Робоча програма  415
35  Робочий зошит  0
36  Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір  5
37  Сертифікат участі у конференції  0
38  Силабус  15
39  Словник  0
40  Словник-довідник  0
41  Стаття Scopus  78
42  Стаття Web of Science  48
43  Стаття у закордонних наукових виданнях  134
44  Стаття у наукових фахових виданнях України  888
45  Стаття у нефаховому виданні  286
46  Тези доповіді  398