The Repository of VTEI
id: 26773
Title: Розроблення стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: Стратегія; міжнародна стратегія; стратегія міжнародної економічної діяльності; експорт; імпорт.
Date of publication: 2021-02-18 12:27:46
Last changes: 2021-02-18 12:27:46
Year of publication: 2019
Summary: В статті досліджено підхід сучасних підприємств до міжнародної економічної діяльності
на закордонних ринках. В сучасних умовах все гостріше постає питання про вибір
українськими підприємствами оптимальної стратегії економічного розвитку в
довгостроковій перспективі, невід’ємною частиною якої повинна бути зовнішньоекономічна
стратегія. Стратегія міжнародної економічної діяльності передбачає обґрунтування
довгострокових цілей фірми у спектрі її зовнішньоекономічних інтересів. Також
проаналізовано експорт товарів за 2005-2018 роки, визначено його динаміку. Визначено та
запропоновано етапи процесу формування стратегії міжнародної економічної діяльності
підприємства. Запропонована схема планування стратегії міжнародної економічної
діяльності підприємства являє собою замкнену систему, функціонування якої пов’язане з
дослідженням ефективності міжнародної економічної діяльності та досягненням гнучкості
при виході на мінливі зовнішні ринки
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26773
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6993
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26773.pdf Size : 408830 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge