The Repository of VTEI
id: 27048
Title: Фінансова база соціальних гарантій
Authors: Романовська Ю.А., Гаврилюк О.Р
Keywords: фінансове забезпечення, соціальні гарантії, фінансова база, фінансування, держава, бюджет, мінімальний прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата.
Date of publication: 2021-04-01 15:04:23
Last changes: 2021-04-01 15:04:23
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджено обсяг та рівень забезпеченості соціальних гарантій у країні, що
відображають її соціально-економічну стабільність. Наведено параметри, за якими
реалізуються соціальні гарантії в державі.
Дослідження показало, що постійне підвищення мінімального прожиткового мінімуму відбувається у зв’язку зі зростанням
цін на продукти, які входять до споживчого
кошику. У роботі підкреслено, що за підвищення мінімального прожиткового мінімуму
автоматично збільшується розмір деяких
соціальних виплат та пенсій, що розраховуються від даних показників. Доведено, що
держава є головним фінансовим джерелом
забезпечення всіх соціальних гарантій населення. Зниження фінансування соціальних
стандартів за рахунок держави неможливий
без погіршення якості життя та вимагає
впровадження додаткових альтернативних
джерел фінансування соціальних видатків.
Зазначені у статті пропозиції допоможуть
якісно реформувати систему фінансування
соціальних гарантій, що дасть змогу зменшити соціальну напругу в суспільстві
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27048
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 60. Ч. 2. С. 115-122.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27048.pdf Size : 1124273 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge