The Repository of VTEI
id: 27051
Title: Фінансування соціальних послуг в україні
Authors: Романовська Ю.А., Давидюк А.О.
Keywords: соціальні послуги, соціальні гарантії, єдиний соціальний внесок, фінансування соціальних послуг, пенсійне забезпечення, соціальний захист.
Date of publication: 2021-04-01 15:06:25
Last changes: 2021-04-01 15:06:25
Year of publication: 2020
Summary: У статті наведено позитивні моменти щодо реформування сфери соціальних
послуг в Україні, які виступають підґрунтям
фінансового забезпечення соціальних гарантій, та ризики, що їх супроводжують. Досліджено перелік базових соціальних послуг,
фінансування яких здійснюється як за рахунок бюджетних коштів (державного та місцевих бюджетів), так і коштом інших джерел.
Проаналізовано фінансові джерела реалізації соціальних послуг, які вказують на значну роль державного бюджету у забезпеченні
соціальної сфери населення. Висвітлено проблему недофінансування соціального забезпечення на прикладі Пенсійного фонду України.
Досліджено динаміку основного джерела
власних надходжень Пенсійного фонду України за п’ять років та наведено вплив карантинних заходів через COVID-19 на надходження
єдиного соціального внеску
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27051
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Cерія: Економіка і менеджмент.2020. Випуск 46. C. 76-85.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27051.pdf Size : 1100328 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge