The Repository of VTEI
id: 27279
Title: Реформування економіки України у контексті євроінтеграції
Authors: Осіпова Л.В.
Keywords: глобалізація, європейська інтеграція, світова економіка
Date of publication: 2021-10-08 13:16:10
Last changes: 2021-10-08 13:16:10
Year of publication: 2015
Summary: Розкрито сутність та обґрунтовано необхідність європейської інтеграції, виділено й охарактеризовано основні етапи наближення України до ЄС. Проведено аналіз позитивного та негативного впливу євроінтеграції на розвиток держави, визначено основні напрями проведення реформ.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27279
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник КНТЕУ. 2015. № 5. С. 39-53.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27279.pdf Size : 1074072 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge