The Repository of VTEI
id: 27292
Title: Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів
Authors: Кізюн А.Г., Антонюк К.Г.
Keywords: ландшафт; ландшафтні ресурси; природні ресурси; Поділля; туризм; фізико-географічні чинники
Date of publication: 2021-10-11 09:52:48
Last changes: 2021-10-11 09:52:48
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджено генетичну основу формування ландшафтних ресурсів Поділля, як одного з чинників
розвитку туризму. Від генези залежить в подальшому формування певного типу ландшафту і розвиток
відповідного виду туризму. Підкреслено, що ландшафтні ресурси входять до природних туристичних
ресурсів і впливають на рекреаційно-туристичний процес комплексно разом з іншими природними ресурсами
і мають найбільше значення для формування того чи іншого виду туристично-рекреаційної діяльності.
Розглянуто декілька класифікацій чинників розвитку туризму.
Відмічено, що ландшафтні ресурси відносяться до складу фізико-географічних чинників, які формують
те неповторне природне оточення, на фоні якого людина реалізує свою потребу відпочивати та
відтворювати життєву енергію. В статті застосовано конструктивно-географічний підхід в дослідженнях
ландшафтів Поділля. Проаналізовано природні процеси, наслідком протікання яких було формування різних
видів ландшафтів. Розглянуто морфоструктури, особливості рельєфу, їх зв’язок з тектонічними
особливостями розвитку території, а також кліматичні, водні та флоро-фауністичні ресурси різних
територій Поділля. Приділено увагу найбільш сприятливим для заселення і діяльності територіям Поділля.
Зазначено, що за час геологічної історії формування поверхні України на одних і тих самих ділянках виникала
і змінювалася велика кількість ландшафтів. Сучасні ландшафти почали формуватися після танення
останнього льодовика лише 10-12 тис. років тому, їх компоненти та властивості продовжують
змінюватися і нині. Поряд з природними чинниками значний вплив на них має діяльність людини, що часто
призводить до різких змін у них за короткий проміжок часу. Людина прагне змінити компоненти ландшафту
для своїх потреб. Проте невиважене втручання в природні процеси призводить до негативних наслідків.
Підкреслено, що специфіка фізико-географічних умов Поділля зумовлена його просторовим розташуванням і
на всіх історичних етапах природні умови Поділля були сприятливими для розвитку процесів заселення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27292
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice. Volume 9, No. 1/2021. P. 76-80 рр.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27292.pdf Size : 2354365 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge