The Repository of VTEI
id: 27732
Title: Внесок COVID-19 в потенційні економічні втрати ВРП Причорноморського економічного регіону
Authors: Заюков І.В.
Keywords: Причорноморський економічний регіон, потенційні економічні втрати, ВВП, ВРП, COVID-19.
Date of publication: 2022-08-03 12:32:38
Last changes: 2022-08-03 12:32:38
Year of publication: 2022
Summary: Проаналізовано прогноз темпів падіння економіки в країнах Європи та Центральної Азії, зокрема в Україні за підсумками протікання першої та другої хвиль пандемії COVID-19 та динаміку зміни реального ВВП України. Розраховано питому вагу кількості осіб, які померли від захворювання COVID-19 в загальній кількості осіб, які на нього захворіли в окремих країнах світу, в Україні та в Причорноморському економічному регіоні. Проведено розрахунок потенційних втрат в людино-роках по Причорноморському економічному регіону від передчасної смертності від COVID-19 у віковій групі 16−59 років, зокрема в розрізі його складових. Здійснено розрахунок потенційних економічних втрат по Причорноморському економічному регіону через передчасну смертність від COVID-19 у віковій групі 16‒59 років, зокрема в розрізі його складових. Розраховано внесок COVID-19 в потенційні економічні втрати ВРП Причорноморського економічного регіону та України. Сформульовано гіпотезу, що падіння ВРП України через протікання першої та другої хвиль пандемії COVID-19 можна було знизити до значення 3,97%, а по ПЕР до ‒ 5,65%, за умови повної вакцинації населення України, збільшення фінансування системи охорони здоров’я, мотивації населення до збереження власного здоров’я тощо. Запропоновано змінити вектор державної політики з принципу патерналізму до лібертаріанського патерналізму, що дозволяє самому населенню, особливо економічно активному турбуватись за власний стан здоров’я, берегти його і зміцнювати.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27732
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 73. С. 88-96
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27732.pdf Size : 508880 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge