The Repository of VTEI
id: 27735
Title: Економічна інформатика = Economic information science
Authors: Гусак Л.П., Мерінова С.В., Половенко Л.П.
Keywords: економічна інформатика, інформатика, інформаційні системи і технології, інформаційна культура, ПК
Date of publication: 2022-08-03 14:00:04
Last changes: 2022-08-03 14:00:04
Year of publication: 2021
Summary: Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на ПК і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування різноманітних задач у процесі навчання та роботи за фахом.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27735
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця. Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2021. 23 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27735.pdf Size : 336873 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge