The Repository of VTEI
id: 27940
Title: Кластерний підхід до розвитку винного туризму: зарубіжний досвід та можливості його впровадження в Україні = Cluster approach to the development of wine tourism: foreign experience and possibilities of its implementation in Ukraine
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: кластери, кластеризація, винний туризм, винні тури, Україна
Date of publication: 2022-09-19 17:11:43
Last changes: 2022-09-19 17:11:43
Year of publication: 2022
Summary: У статті розкрито зміст поняття «кластер». Визначено роль кластерів в економіці зарубіжних країн та України. З’ясовано особливості кластерних структур у сфері туризму. Проаналізовано досвід функціонування провідних зарубіжних винних кластерів. Розглянуто організаційну структуру кластерів, перший рівень якої формує ядро кластеру, другий рівень – допоміжні компанії, третій рівень – обслуговуючі компанії. Зроблено короткий екскурс у генезис виноробства в Україні та вивчено сучасний його стан, проаналізовано наявний потенціал та можливості започаткування винних кластерів в Україні задля активізації винного туризму. Означено проблеми, вирішення яких спроможне забезпечити започаткування в Україні винних кластерних структур. Відзначено, що для утворення кластерів та їх розвитку в Україні гостро бракує злагоджених дій усіх, хто може долучитися до їх започаткування та розвитку: від влади і до приватного сектору. Необхідними також є відповідні управлінські кадри, перегляд та доопрацювання нормативно-правового забезпечення діяльності кластерних структур, а також належна державна підтримка і політика сприяння.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27940
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. 6 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27940.pdf Size : 169995 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge