The Repository of VTEI
id: 27942
Title: Особистісно-професійне становлення майбутніх соціальних працівників у вимірі превентивних стратегій = Рersonal and professional development of future social workers in the dimension of preventive strategies
Authors: Штифурак В., Штифурак В.
Keywords: соціальні працівники, соціальна робота, особистісно-професійне становлення, превентивні стратегії, утруднене спілкування, ефективна комунікація
Date of publication: 2022-09-20 11:53:56
Last changes: 2022-09-20 11:53:56
Year of publication: 2022
Summary: У статті розглянуто стратегічні перспективи соціальної роботи в сучасних реаліях соціалізаційних процесів; показано пріоритети особистісно-професійного становлення майбутніх соціальних працівників; узагальнено та інтерпретовано результати проведених експериментальних досліджень, що виявили проблемні сегменти процесу формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців; описано приклади корекційних процедур, які орієнтовані на самодіагностику та вироблення навичок конструктивної комунікації в межах превентивних стратегій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27942
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Наукові записки ВДПУ. 2022. № 69. C. 94-99
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27942.pdf Size : 356837 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge