The Repository of VTEI
id: 28025
Title: Туристичні тренди в умовах пандемії COVID-19
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: туристичні тренди, туристична галузь, COVID‑19, туризм, пандемія
Date of publication: 2022-11-21 14:41:34
Last changes: 2022-11-21 14:41:34
Year of publication: 2022
Summary: В тезах охарактеризовано туристичну галузь, як одну із найбільш динамічних галузей світового господарства – в умовах пандемії COVID‑19 продовжила свій розвиток, і наразі їй притаманна низка новацій, про які кілька років тому, здається, ніхто і не думав.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28025
Publication type: Тези доповіді
Publication: Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21 верес. 2022 р.). Львів, 2022. С. 207-209
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28025.pdf Size : 455563 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge