The Repository of VTEI
id: 28039
Title: Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу
Authors: Радзіховська Л.М.
Keywords: табличниф процесор MS EXCEL, кореляційно-регресійний аналіз
Date of publication: 2022-11-24 10:55:19
Last changes: 2022-11-24 10:55:19
Year of publication: 2022
Summary: У статті розглянуто можливості практичного застосування табличного процесора MS EXCEL для здійснення кореляційно-регресійного аналізу різними способами: за допомогою складання кореляційних таблиць, вбудованих функцій, а також набору використання засобів аналізу даних, призначеного для вирішення різних статистичних задач. Зазначено, що застосування засобів табличного процесору MS EXCEL дає змогу не лише здійснювати кореляційно-регресійний аналіз, а й прогнозувати показники економічного процесу та майбутнього розвитку підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28039
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 06-07 жовт. 2022 р. Вінниця, 2022. Ч. 2. С. 62-68
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28039.pdf Size : 729020 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge