Репозиторій ВТЕІ
id: 28484
Назва: Управління персоналом = Рersonnel management
Автори: Бондарчук Л.В.
Ключові слова: персонал, кадрова політика, рекрутинг персоналу, трудові ресурси, трудовий колектив
Дата публікації: 2023-03-01 14:24:21
Останні зміни: 2023-03-01 14:24:21
Рік видання: 2020
Аннотація: Метою вивчення дисципліни Процеси, що протікають у сучасному бізнес-середовищі, стають ефективними за умов високоякісного менеджменту, в межах професійного спрямування менеджменту персоналу. Система менеджменту формує стратегічні напрямки розвитку підприємств та визначає тактичні дії з досягнення поставлених цілей ефективно використовуючи персонал підприємства. Активними учасниками цієї системи, її керівниками, адміністраторами, фахівцями та виконавцями залишаються люди. Головною метою вивчення дисципліни «Управління персоналом» є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань і умінь щодо розроблення й здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, планування кадрової роботи, відбору та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, управління кар`єрою та звільненням працівників, документального забезпечення кадрових процесів тощо.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28484
Тип видання: Завдання до практичних занять
Видавництво: : завд. до практ. зан. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 51 с.
Розташовується в колекціях: Практичні завдання/ ВТЕІ/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 28484.pdf Розмір : 444517 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВТЕІ

Збільшити