Репозиторій ВТЕІ
id: 28553
Назва: Економічна теорія = Еconomic theory
Автори: Павлюк Т.
Ключові слова: економічна теорія
Дата публікації: 2023-06-02 13:23:55
Останні зміни: 2023-06-02 13:23:55
Рік видання: 2023
Аннотація: Робоча програма спрямована на вивчення здобувачами освітнього ступеня «молодший бакалавр» основ економічної теорії, ознайомлення з найважливішими концепціями аналізу розвитку народного господарства на макро- та мікрорівнях, формування світоглядних засад щодо реалій сучасного стану світового господарства в умовах глобалізації. Це дасть можливість забезпечити майбутніх фахівців базовими економічними знаннями, вмінням правильно орієнтуватись у практичній діяльності господарських суб’єктів, сприятиме формуванню управлінців, науковців, господарників та державних діячів, що відповідають вимогам сьогодення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28553
Тип видання: Робоча програма
Видавництво: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 29 с.
Розташовується в колекціях: Робочі програми/ ВТЕІ/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 28553.pdf Розмір : 301180 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВТЕІ

Збільшити