Репозиторій ВТЕІ
�������������� ������������������ ������������������ ���� ������������������
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
28526 Елементи гнучкого навчання іноземної мови в умовах кризового стану Дудікова Л., Кондратюк А., Терещенко Л. Сун 2023-03-24 0
28524 Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators Тимощук Н.М. Сун 2023-03-17 14
28471 Іноземна мова за професійним спрямуванням = А foreign language for specific purposes Гаврилюк Н. Рп 2023-03-01 0
28421 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. Рп 2023-02-24 0
28402 Використання онлайн платформ в освітньому процесі закладів вищої освіти Довгань Л.І. Тд 2023-02-24 6
28390 Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В., Довгань Л.І. Тд 2023-02-23 8
28340 Формування індивідуальної освітньої траєкторії філологів в процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти Довгань Л.І. Сун 2023-02-22 8
28292 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Самохвал О.О. Мв 2023-02-21 0
28291 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Іваницька Н.Б., Яблочнікова В.О. Рп 2023-02-21 0
28239 Іноземна мова за професійним спрямуванням Ткачук Т.І. Рп 2023-02-17 0
28238 Інтерпретація підтекстових смислів у процесі перекладу художнього твору Раінчук І.В. Кпр 2023-02-17 11
28197 Складові професійної компетентності викладача закладу вищої освіти Тимкова В.А. Тд 2023-02-06 13
28196 Теоретичні та практичні аспекти граматики прагматики у викладанні іноземних мов Лебедєва Н.А., Тимкова В.А. Сун 2023-02-03 12
28195 Використання фразеологізмів на заняттях з української мови як необхідний елемент формування мовної культури майбутніх фахівців Тимкова В.А. Суз 2023-02-02 13
28165 Розвиток творчого потенціалу студентів-магістрів в інтерактивно-організованому дистанційному форматі навчання Осаульчик О. Сун 2023-01-19 15
28151 Номіналізація в науковому дискурсі: перекладознавчий аспект Іваницька Н. Сун 2023-01-11 12
28126 Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purpose Тимощук Н.М. Рп 2023-01-04 0
28115 Challenges and perspectives of digitalized communication Gladio S., Tereshchenko L. Сун 2022-12-28 23
28114 Перекладацькі виклики епістолярію Дж.Р.Р. Толкіна: переклад власних імен Терещенко Л. Тд 2022-12-28 11
28113 Deception in a Written Text: Means of Detection = Неправдивість письмового тексту: шляхи її визначення Tereshchenko L., Gladio S. СSc 2022-12-28 19