Репозиторій ВТЕІ
������������ ����������������
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
27749 Математичний аналіз = Mathematical Analysis Гулівата І.О. 2022-08-04 0
27742 Статистика = Statistics Кудирко О.М. 2022-08-03 5
27741 Внутрішній аудит : Іnternal audit Кудирко О.М. 2022-08-03 2
27739 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі = Аssessmentand accounting of tangible property Кудирко О.М. 2022-08-03 4
27735 Економічна інформатика = Economic information science Гусак Л.П., Мерінова С.В., Половенко Л.П. 2022-08-03 3
27731 Стратегічний аналіз = Sstrategic analysis Коцеруба Н.В. 2022-08-03 4
27730 Статистика = Statistics Коцеруба Н.В. 2022-08-03 4
27709 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Мартинова Л., Павлюк Т. 2022-08-01 3
27707 Статистика = Statistics Кудирко О.М. 2022-08-01 4
27601 Бізнес-адміністрування в публічній сфері Заюков І. В. 2022-07-26 3
27596 Атестаційний екзамен / Сertification exam: робоча програма Павлюк Т., Мартинова Л.,Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. 2022-06-21 25
27595 Виробнича практика / Practical training: робоча програма Павлюк Т. І. 2022-06-21 23
27567 Барна справа: робоча програма Чорна Н.М., Іваніщева О.А. 2022-02-16 139
27562 Виробнича (переддипломна) практика: робоча програма Семко Т.,Фіалковська Л., Крижак Л.,Іваніщева О. 2022-02-15 140
27561 Технології інноваційних харчових продуктів Семко Т. 2022-02-15 120
27546 Кейтеринг: робоча програма Чорна Н.М., Іваніщева О.А. 2022-02-15 77
27540 Міжнародний туризм: робоча програма Кізюн А.Г. 2022-02-15 54
27532 Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції: робоча програма Семко Т. 2022-02-15 52
27519 Практика "Школа гостинності" : робоча програма Онищук Н.В., Рябенька М.О., Постова В.В., Мазуркевич І.О. 2022-02-15 96
27483 Основи кулінарії: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Чорна Н.М., Іваніщева О.А. 2022-02-14 55