Репозиторій ВТЕІ
2015
1
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
27133 Аналіз видаткової частини місцевого бюджету вінницької області. Нікітішин А. О., Поліщук В. М. Тд Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць ІІІ Всеукра... 43
27132 Аналіз видаткової частини місцевого бюджету вінницької області. Нікітішин А. О., Поліщук В. М. Тд Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України: збірник наукових праць ІІІ Всеукра... 26
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено мету діяльності виробничого підприємства, категоріальний апарат прибутку, прибут... 23
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. Сун У статті досліджено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяль... 33
27017 Повышение эффективности антикризисного управления предприятием Коцеруба Н. В. Суз Статья посвящена актуальным вопросам своевременного выявления кризисных угроз и оценки операционных ... 26
26962 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун В статье рассмотрена роль конструктивной географии, как науки, что сформировалась на стыке естествен... 26
26747 Управління фінансовим капіталом корпорації Корж Н.В. Сун У статті розглянуто питання управління фінансовим капіталом корпорації, визначено критерії й методи... 49
26675 Этапы стратегического инновационного развития предприятий Левицкая И.В., Завальнюк В.В. Суз Проведенная последовательность этапов позволяет охватить важнейшие составляющие деятельности предпри... 31
26674 Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталу як складових частин корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Досліджено базові концепції та структуровані складові людського та інтелектуального капіталу. Проана... 34
26673 Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності використання корпоративного капі... 65
26672 The evolution of capital structure theories and their classification Корж Н.В. Суз У статті розглянуто існуючі підходи до визначення оптимальної структури капіталу. Функціонування акц... 54
26671 Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу Корж Н.В. Сун Процеси глобалізації, транзитивний характер національної економіки та недосконалість ринку, відсутні... 45
26670 Узагальнена оцінка ефективності використання корпоративного капіталу: якісні структурні зміни Корж Н.В. СWeof У статті на основі запропонованої автором категоризації коефіцієнтів структурних зрушень капіталу зд... 30
26669 Методичний підхід до формування системи ефективного управління корпоративним капіталом та його складовими Корж Н.В., Федулова І.В. Сун В статті запропоновано авторський методичний підхід до формування системи управління корпоративним к... 35
26668 Передумови формування соціального капіталу Корж Н.В., Білан Ю.В. СWeof У статті проведено аналіз розвитку відносин внаслідок обороту соціального капіталу. Доведено, що ств... 103
26667 Готельна справа: навчальний посібник Левицька І.В., Корж Н.В., Онищук Н.В. Нп У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад ... 7685
26630 Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів Білоус І.М. Сун Автор в статті розглядає особливості огляду місця події у кримінальних провадженнях про посягання н... 35
26629 Удосконалення фізичного стану жінок 30 36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання. Фурман Ю.М., Сальникова С.В. Сун На тлі вікової перебудови організму, починаючи з 30 років, жінкам доцільно застосовувати такі засоби... 73
26628 Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37 49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання Фурман Ю.М., Сальникова С.В. Сун Мета: Обґрунтувати доцільність комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гі... 26
26612 Можливості реалізації основоположень дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму Німеччини у вищих навчальних закладах України Самохвал Олеся Сун Стаття присвячена вивченню ключових аспектів дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфе... 45