Репозиторій ВТЕІ
Видання, що були внесені протягом останнього тижня
1
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
27600 Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Побережний В.В. Сун 2022-06-21 5
27599 Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г Сун 2022-06-21 7
27598 Роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем Радзіховська Л., Облапінський О., Романов М. Тд 2022-06-21 7
27597 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 2022-06-21 7
27596 Атестаційний екзамен / Сertification exam: робоча програма Павлюк Т., Мартинова Л.,Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. Рп 2022-06-21 7
27595 Виробнича практика / Practical training: робоча програма Павлюк Т. І. Рп 2022-06-21 7
27594 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством: монографія Поліщук І.І. М(в 2022-06-21 7
1