Репозиторій ВТЕІ
Видання, що були внесені протягом останнього тижня
1
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 2021-10-13 4
27298 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. Суз 2021-10-13 5
27297 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун 2021-10-11 6
27296 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл 2021-10-11 4
27295 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл 2021-10-11 5
27294 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. Тд 2021-10-11 6
27293 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 2021-10-11 6
27292 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Суз 2021-10-11 5
27291 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. Сун 2021-10-11 5
27290 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. Тд 2021-10-11 5
27289 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. Тд 2021-10-11 5
27288 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. Суз 2021-10-11 2
27287 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. Сун 2021-10-11 6
27286 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Суз 2021-10-11 10
27285 Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. М(з 2021-10-11 5
27284 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька, НБ Сун 2021-10-11 6
27283 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. Сун 2021-10-11 3
27282 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна Суз 2021-10-11 3
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 2021-10-08 5
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун 2021-10-08 4
1