The Repository of VTEI
id: 27599
Title: Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto
Authors: Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г
Keywords: банківська система, банк, банківська конкуренція, конкурентоспроможність, банківське обслуговуванн
Date of publication: 2022-06-21 11:49:19
Last changes: 2022-06-21 11:49:19
Year of publication: 2019
Summary: У статті наголошується, що конкуренція
є найважливішим елементом ринку як господарської системи. Банківська конкуренція
являє собою один із різновидів ринкової конкуренції, яка формується в міру здійснення
кредитними організаціями грошово-кредитної, інвестиційної, розрахунково-платіжної
та іншої діяльності, пов`язаної зі створенням і реалізацією на банківському ринку своїх
продуктів і послуг. Мета кожного банку
– залучити якомога більше клієнтів, щоб
продавати їм більше банківських послуг і, як
наслідок, отримати більше прибутку. Досліджується сучасний стан конкуренції між найбільшими банками Швеції. Проаналізовано
основні напрями розвитку цього галузевого
ринку та ключові фактори, які впливають
на конкуренцію. Визначається середня процентна ставка та чистий процентний дохід
від клієнтських кредитів серед деяких країн
Європи, в тому числі Швеції. Аналізується
шведський ринок фінансових та банківських
послуг.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27599
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. Гроші, фінанси і кредит. Випуск 30. 2019. С. 411-417.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27599.pdf Size : 464729 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge