The Repository of VTEI
id: 27936
Title: Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях
Authors: Хачатрян В.В., Стратійчук В.М.
Keywords: хмарні технології, наукові дослідження, інформатизація
Date of publication: 2022-09-19 15:50:41
Last changes: 2022-09-19 15:50:41
Year of publication: 2022
Summary: Сучасне суспільство вступило в важливий період свого розвитку – еру інформатизації. Проведення будь-якого інформаційного дослідження супроводжується пошуком та опрацюванням великих масивів інформації для розробки наукового продукту. Для вирішення теоретичних і практичних задач, що виникають в процесі здійснення наукового дослідження, з метою звільнення людини від надмірного інтелектуального навантаження великий ефект дає використання обчислювальної техніки при умові достатнього програмного забезпечення й ефективного його використання. Чи не найвдалішим рішенням цієї проблеми є використання хмарних технологій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27936
Publication type: Тези доповіді
Publication: Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці : зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 27 січ. 2022 р., Вінниця, 2022. С. 117-120
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27936.pdf Size : 516506 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge