Репозиторій ВТЕІ
2013
1
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
26989 Дослідження теоретичних аспектів стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства Кудирко О.М., Даценко Г.В. Сун Розглянуто сутність та особливості управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств, відобра... 253
26984 Теорія фінансово-господарської діяльності Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Мв Самостійна робота передбачає вивчення тем, окремих питань,надання відповідей на питання для самоконт... 174
26974 Теорія фінансово-господарської діяльності Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Окл Опорний конспект лекцій призначений для опрацювання дисципліни «Теорія фінансово-господарської діяль... 253
26973 Теорія фінансово-господарської діяльності Даценко Г.В., Ковальчук С.П. Здп Головне призначення завдань - набуття студентами практичних навичок з теорії фінансово господарської... 188
26946 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств Даценко Г.В., Нижник В.М., Ніколайчук М.В., Васильківський Д.М., Кравцова А.М., Хмелевський О.В. М(в Розкрито механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі формування ... 745
26902 Внутрішній та зовнішній контроль виконання кошторису бюджетної установи Даценко Г.В. Сун В статті автор визначає основні складові елементи організації державного фінансового контролю щодо в... 253
26900 Державний фінансовий контроль іноземних інвестицій Даценко Г.В. Сун В статті автор досліджує організацію дієвого механізму контролю в Україні за порядком надходження і ... 245
26899 Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення Кудирко О.М., Шпортко С.Ф. Сун У статті було розглянуто і узагальнено напрями удосконалення процесу контролю основних засобів на пі... 224
26898 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М Сун У статті розкриваються питання, пов’язанні з методикою аудиту компонентів власного капіталу. Наводят... 236
26897 Аналіз якості аудиторських послуг та шляхи їх підвищення Кудирко О.М., Путь І.О. Тд У статті визначено нормативні засади,елементи, основні проблемні питання та напрямки розвитку систем... 213
26896 Проблеми та перспективи автоматизації аудиторської перевірки в Україні Кудирко О.М, Марценюк В.С. Тд У статті розглянуто організацію процесу аудиту та досліджено основні причини, що перешкоджають впров... 222
26895 Аналіз розвитку екологічного аудиту в Україні Кудирко О.М., Плаксій Н.В. Тд В статті досліджено питання виникнення екологічного аудиту в різних країнах, визначено його сутність... 217
26894 Проблеми внутрішнього аудиту в Україні та шляхи її вирішення Кудирко О.М., Шафієва С.Г. Сун У статті розглянуто питання сутності внутрішнього аудиту, його ефективності у різних сферах діяльнос... 261
26677 Особливості оцінки економічної ефективності корпоративного управління Корж Н.В. Сун У статті досліджено підходи до оцінки ефективності корпоративного управління та застосовано системни... 268
26536 Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання Даценко Г.В., Левченко І.А. Сун У статті обгрунтовано суть економічного контролю за касовими операціями та грошовими коштами на підп... 682
26514 Застосування непрямих методів контролю за сплатою єдиного податку в місцевому оподаткуванні Даценко Г.В., Пасько М.О. Сун За сучасних умов підвищеного тіньового сектору економіки та корупції, в умовах подолання комплексу с... 277
26476 Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій Даценко Г.В., Громова А.Є., Громова О.Є. Сун У статті сформульовано визначення інвестицій, проведено їх класифікацію за різними ознаками, зроблен... 1456
26381 Проблеми якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Шпортко С.Ф. Сун У статті розглянуто й узагальнено теоретичні та практичні аспекти оцінки якості аудиторських послуг ... 227
26266 Investments in human capital. Accouting aspect Pravdyuk N.L., Pokynchereda V.V. Суз Basic scientific approaches to determining the nature and structure of investments in human capital ... 178
26265 Кількісний та якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жирової галузі України Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. Сун У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення трудових ресурсів як об’єкта економічного аналізу та... 205
1