Репозиторій ВТЕІ
2021
КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
27170 Poзpoбкa тa впpoвaдження теxнoлoгiї cиpу Рiкoттa, збaгaченoгo пpoбioтичними культуpaми» (зa мaтеpiaлaми ТOВ «Aвеpca-Укpaїнa») Гончар Ю.Л. Дрп рoзpoбкa теxнoлoгiї cиpу piкoттa, збaгaченoгo пpoбioтичними культуpaми.... 1
27169 Удосконалення виробництва майонезу» (за матеріалами ТОВ «Авіс») Анголюк М.А. Дрп розроблення технології майонезу із використанням пектиновмістної сировини... 3
27168 Розробка технології кисломолочного продукту» (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «МОЛОЧНИЙ ВІЗИТ») Глухова І.М. Дрп проведені дослідження з виробництва кисломолочно-рослинного продукту, підбір функціональних добавок,... 3
27167 Розробка технології твердих сирів з низькою температурою другого нагрівання (Буковинський)» (за матеріалами ТОВ «Крижопільський сирзавод») Дупленко О.С. Дрп Розробка новітнього сиру «Буковинського» з додаванням руколи.... 1
27166 Розробка технології молочних сардельок для розширення асортименту та поліпшення якості продукції» (за матеріалами ТМ «Бондарукові ковбаси» ( ФОП Бондарчук Ю.В.) Коробко П.О. Дрп Розроблення технології молочних сардельок з додаванням м’яса птиці механічного обвалювання.... 2
27165 Удосконалення технології виробництва екстракційної олії» (за матеріалами ТОВ «Авіс») Костромінтінова Ю.Ю. Дрп Удосконалення технології виробництва екстракційної олії за рахунок ультразвуку... 4
27164 Бізнес-планування та його використання в системі управління підприємством ресторанного бізнесу Янчук І.І. Дрп В кваліфікаційній роботі проведено дослідження бізнес-плану на підприємстві ресторанного господарств... 1
27163 Вдосконалення системи мотивації персоналу закладів ресторанного господарства Шляпушнікова А.І. Дрп В кваліфікаційній роботі розроблено рекомендації щодо удосконалення системи мотивації персоналу кафе... 2
27162 Тенденції розвитку мереж закладів ресторанного господарства в Україні Татарчук А.В. Дрп В кваліфікаційній роботі досліджено та проаналізовано тенденції розвитку мереж закладів ресторанного... 2
27161 Вдосконалення організації роботи служби маркетингу та продаж на підприємствах ресторанного господарства Тітова К.О. Дрп В кваліфікаційній роботі проведено дослідження та вдосконалення організації роботи служби маркетингу... 2
27153 Удосконалення мотиваційного механізму управління ресторанним підприємством Тронік В.О. Дрп В кваліфікаційній роботі було проведено дослідження та розроблено шляхи удосконалення мотиваційного ... 3
27152 Формування та забезпечення безпеки на підприємствах ресторанного бізнесу Вальчук К.О. Дрп В кваліфікаційній роботі було проаналізовано всі аспекти організації та удосконалення безпеки в упра... 3
27151 Вдосконалення системи контролінгу в закладах готельно-ресторанного господарства Сербін В.І. Дрп В кваліфікаційній роботі було проведено дослідження системи контролінгу та його впровадження у готел... 4
27150 Брендинг як інструмент розвитку індустрії гостинності (за матеріалами ТОВ підприємство готельного обслуговування «Поділля») Будженко Альона Юріївна Дрп У роботі проаналізовано теоретичні та методичні засади, розроблено практичні рекомендації щодо створ... 2
27149 Розробка заходів підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (за матеріалами готельно-ресторанного комплексу «Vagnes» (ФОП Печериця Г.В.)) Байлема Вікторія Володимирівна Дрп У роботі проаналізовано маркетингову діяльність в готельно-ресторанному комплексі «Vagnes».... 3
27148 Удосконалення управління ресторанним підприємством через поліпшення комунікаційних процесів (за матеріалами ресторану «RICH» (ФОП Адамчук Т.Ю.)) Бондарєва Вікторія Леонідівна Дрп розробка шляхів удосконалення У роботі проаналізовано теоретичні та прикладні аспекти управління за... 1
27147 Використання системи управління навчанням мооdle в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. Сун До суттєвих змін у сфері освіти призвела пандемія, яка викликала освітні проблеми і в Україні. Всі з... 1
27146 Неологізми на позначення явищ covid-19: морфологічний аспект Тимощук Н.М. Сун Безперервний розвиток є найважливішою умовою існування мови. Процес пізнання світу, поява нових поня... 2
27145 Особливості адаптації жінок 25-35 років до оздоровчих тренувань з плавання Мірошниченко В.М., Богуславська В.Ю., Сальникова С.В., Довгій Ю.І. Сун В статті представлено програму тренувальних занять з оздоровчого плавання та виявлено її вплив на ф... 1
27144 Удосконалення якості обслуговування та системи мотивації праці на підприємствах ресторанного господарства Речман Ю.І. Дрп В кваліфікаційній роботі проведена розробка рекомендацій щодо оптимізації якості обслуговування та м... 1