The Repository of VTEI
id: 26768
Title: Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: конкурентоспроможності підприємства, конкурентоспроможність; логістика; витрати; стратегія; потенціал; оцінка.
Date of publication: 2021-02-18 12:09:22
Last changes: 2021-02-18 12:09:22
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто підходи, що дозволяють віднести підприємство до одного з класів станів підприємств в просторі конкурентоспроможності. Проведено групування чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. У процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства слід також оцінювати і його економічний потенціал. Запропонована схема вибору сучасних конкурентних стратегій розвитку і функціонування підприємств в залежності від конкретного стану і позиціонування в ринковому середовищі. Зазначено, що на сучасному етапі наявність конкурентних переваг у підприємства є передумовою його виживання на ринку.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26768
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7789
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26768.pdf Size : 297451 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge