The Repository of VTEI
id: 26769
Title: Теоретичні аспекти безробіття та його взаємозв’язок із трудовим потенціалом підприємства
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: безробіття, ринок праці, трудові ресурси, зайнятість, причини незайнятості, мотивація.
Date of publication: 2021-02-18 12:10:53
Last changes: 2021-02-18 12:10:53
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто безробіття як макроекономічну проблему, як невіддільний складник ринкової економіки. Наведено результати аналізу стану безробіття та зайнятості в Україні й розкрито причини, що впливають на його сучасну динаміку. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні за останні роки та визначено основні напрями подолання цієї проблеми.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26769
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інтелект ХХІ. 2020. № 2. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-2.4
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26769.pdf Size : 550584 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge