The Repository of VTEI
id: 26774
Title: Валютні відносини України та МВФ
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: международный валютный фонд (МВФ), международное кредитование, государственный долг, валютные отношения, финансовое положение, кредит стенд-бай, механизм расширенного кредитования
Date of publication: 2021-02-18 12:29:13
Last changes: 2021-02-18 12:29:13
Year of publication: 2018
Summary: У статті визначено правові основи та напрями співпраці України з Міжнародним валютним фондом, розкрито значення та роль кредитів фонду цієї інституції в умовах проведення в Україні економічних та соціальних реформ, виходу з економічної, фінансовобанківської та валютної криз. Детально
проаналізовано доцільність співпраці України з Міжнародним валютним фондом та розглянуто хронологію відносин країни з МВФ
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26774
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С. 7- 10.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26774.pdf Size : 217524 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge