The Repository of VTEI
id: 26775
Title: Регулювання валютного ринку національним банком України
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: валютний ринок, валютні операції, світові гроші, валютний контроль, валютна політика, валютне регулювання, національний банк
Date of publication: 2021-02-18 12:30:26
Last changes: 2021-02-18 12:30:26
Year of publication: 2018
Summary: У статті досліджено особливості функціонування валютного ринку України та
проаналізовано його динаміку з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Виявлено
недоліки його функціонування в Україні. Досліджено основні причини впливу, їх наслідки
на динаміку та розвиток даного ринку. Розглянуті основні тенденції національного
валютного ринку України. Визначено комплекс необхідних заходів для забезпечення
стабільності та розвитку валютного ринку України. Теоретичні та методологічні
основи роботи - вітчизняні та іноземні вчені з питань забезпечення валютного ринку. У
ході дослідження використовувався набір таких методів: монографічний - вивчення
особливостей валютного ринку України як важливого компонента національної
економіки; системно-структурний підхід - вивчення тенденційних змін валютного ринку
України; статистичний та економічний аналіз - оцінити рівень та динаміку валютного
ринку; і узагальнення абстракції - робити висновки та окреслити перспективні
дослідження. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що аналіз
стану і тенденцій валютного ринку України можуть бути використані при формуванні
політики Національного банку України
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26775
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6164
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26775.pdf Size : 162117 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge