The Repository of VTEI
id: 26776
Title: Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності україни та можливості її покращення
Authors: Богацька Н.М.
Keywords: зовнішньоторговельна діяльність, експорт, імпорт, товарна структура, географічна структура, євроінтеграція
Date of publication: 2021-02-18 12:32:11
Last changes: 2021-02-18 12:32:11
Year of publication: 2017
Summary: У статті показано, що нині зовнішньоторговельна діяльність не тільки є одним з вирішальних факторів економічного зростання країни, але й все більше перетворюється на один з головних чинників національної безпеки України. Підвищення
ефективності зовнішньоторговельної діяльності є актуальною і важливою причиною, особливо у зв’язку зі вступом України до Європейського Союзу (ЄС)
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26776
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. С. 24-27
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26776.pdf Size : 247553 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge