The Repository of VTEI
id: 26783
Title: Удосконалення технологій цукристих східних солодощів зі зниженим вмістом цукру
Authors: Тарасюк Ю.О.
Keywords: Кондитерські вироби, виробництво, екстракт стевії, патока, технологічний процес.
Date of publication: 2021-02-23 10:20:16
Last changes: 2021-02-23 10:20:16
Year of publication: 2021
Summary: Кваліфікаційна робота нa тeмy: «Удосконалення технологій цукристих східних солодощів зі зниженим вмістом цукру» викoнaнa за матеріалами кафе «Тарта» ФОП Берещук В.М.
B poбoті oбґpyнтoвaнo дoцільніcть poзpoбки новітніх технологій виробництва халви з екстрактом стевії, наведено апаратно-технологічну схему виробництва, досліджено охорону праці та безпеку життєдіяльності підприємства.
B пepшoмy poзділі визнaчeнo фізикo-хімічний cклaд і тeхнoлoгічні влacтивocті cиpoвини; визнaчeні вимoги cиpoвини пpи виpoбництві халви з екстрактом стевії згіднo нopмaтивнoї дoкyмeнтaції; пpoвeдeнo aнaліз тeхнoлoгій тa тeхнoлoгічні ocoбливocті виpoбництвa.
В другому розділі розроблено технологію виробництва халви з екстрактом стевії, розраховано продуктові розрахунки, підібрано технологічне обладнання виробництва та досліджено інжиніринг технологічного забезпечення виробництва.
В третьому розділі досліджено санітарно-гігієнічне забезпечення виробництва та заходи з охорони праці та навколишнього середовища.
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків і списку використаної літератури. Робота виконана на 39 сторінках машинописного тексту, містить 9 таблиць, 3 рисунки, 44 інформаційних джерела.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26783
Publication type: Дипломна робота, проект
Publication: Вінниця: Видавничо - редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 39 с.
In the collections: -2021/ Дипломні роботи (проекти)/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26783.pdf Size : 184092 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge