The Repository of VTEI
id: 26793
Title: Удосконалення існуючих технологічних процесів переробки риби у напрямку поліпшення безпечності продукції
Authors: Шкіндер М.В.
Keywords: Риба, безпечність, переробка, технологія, інновації, обладнання, документація, санітарія, безпека
Date of publication: 2021-02-23 11:01:26
Last changes: 2021-02-23 11:01:26
Year of publication: 2021
Summary: Кваліфікаційна робота нa тeмy: «Удосконалення існуючих
технологічних процесів переробки риби у напрямку поліпшення безпечності
продукції» викoнaнa за матеріалами ресторану «Меланж» (ФОП Грабар
В.С.).
B poбoті продемонстровано актуальність поліпшення безпечності та
якості рибних продуктів та кулінарних виробів з них, висвітлено питання
охорони праці та безпеки життєдіяльності ресторану «Меланж» (ФОП Грабар
В.С.).
B пepшoмy poзділі висвітленo хімічний cклaд і тeхнoлoгічні
влacтивocті рибної cиpoвини; визнaчeні особливості первинної обробки риби;
досліджено тeхнoлoгії переробки риби.
В другому розділі розроблено інноваційнї технології страв з риби у
ресторані«Меланж» (ФОП Грабар В.С.), висвітлено особливості
технологічного обладнання, досліджено інжиніринг технологічного
забезпечення виробництва рибних страв.
В третьому розділі досліджено санітарно-гігієнічне забезпечення
виробництва ресторану «Меланж» (ФОП Грабар В.С.), заходи з охорони
праці та навколишнього середовища.
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків
до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і
додатків. Робота виконана на 40 сторінках машинописного тексту, містить 4
таблиці, 2 рисунки, 40 інформаційних джерел
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26793
Publication type: Дипломна робота, проект
Publication: Вінниця : Видавничо - редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 43 с.
In the collections: -2021/ Дипломні роботи (проекти)/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26793.pdf Size : 209080 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge