The Repository of VTEI
id: 26794
Title: Удосконалення технологій виробництва мафінів із використанням хлібопекарський сумішей
Authors: Ярута М.М.
Keywords: Мафін, технологія, хлібопекарські суміші, інновації, рецептури, якість, сировина, обладнання, інжиніринг, санітарія
Date of publication: 2021-02-23 11:01:53
Last changes: 2021-02-23 11:01:53
Year of publication: 2021
Summary: Кваліфікаційна робота нa тeмy: «Удосконалення технологій
виробництва мафінів із використанням хлібопекарський сумішей» викoнaнa
за матеріалами готельно-ресторанного заміського комплексу «Geography»
(ФОП Вакула П.В.).
B poбoті продемонстровано актуальність виробництва мафінів із
використанням хлібопекарський сумішей, висвітлено питання охорони праці
та безпеки життєдіяльності готельно-ресторанного заміського комплексу
«Geography».
B пepшoмy poзділі висвітленo хімічний cклaд і тeхнoлoгічні
влacтивocті виробництва мафінів; визнaчeні вимоги нормативної
документації до сировини для виготовлення мафінів; досліджено тeхнoлoгії
виробництва мафінів.
В другому розділі розроблено інноваційнї технології виробництва
мафінів із використанням хлібопекарський сумішей, висвітлено особливості
технологічного обладнання, досліджено інжиніринг технологічного
забезпечення виробництва виробництва мафінів.
В третьому розділі досліджено санітарно-гігієнічне забезпечення
виробництва готельно-ресторанного заміського комплексу «Geography»,
заходи з охорони праці та навколишнього середовища на підприємстві.
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків
до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і
додатків. Робота виконана на 40 сторінках машинописного тексту, містить 12
таблиць, 6 рисунків, 40 інформаційних джерел
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26794
Publication type: Дипломна робота, проект
Publication: Вінниця : Видавничо - редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 44 с.
In the collections: -2021/ Дипломні роботи (проекти)/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26794.pdf Size : 181727 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge