The Repository of VTEI
id: 27044
Title: Роль держави у становленні ринкових відносин
Authors: Павлюк Т. І.
Keywords: держава, ринок,ринкові відносини
Date of publication: 2021-03-31 22:15:06
Last changes: 2021-03-31 22:15:06
Year of publication: 2020
Summary: У статті розглянуто роль держави у становленні ринкових відносин. Проаналізовано процес виникнення та розвитку за етапами еволюції суспільства, становлення ролі держави та визначено доцільність утручання
в підприємницьку діяльність, інвестиційно-інноваційну політику, соціальну сферу. За часів становлення і розвитку капіталістичного способу виробництва роль держави значно розширюється. Розглянуто теоретико-методологічні засади визначення
категорії «держава» в сучасній економічній
літературі. Проаналізовано концепції еко-
номічної ролі держави з позицій їх еволюції і
сучасності. З останньої третини минулого
століття спостерігається посилення ролі
держави в країнах капіталістичної еконо-
міки. Сутність держави, її роль у житті
суспільства повніше розкриваються у її
функціях. Якісно новою економічною функ-
цією держави стає функція відтворення
сукупного капіталу: держава виконує таке
глобальне економічне завдання, як розвиток
усієї економічної системи.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27044
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2020. № 49. С. 8-12.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27044.pdf Size : 161781 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge