The Repository of VTEI
id: 27045
Title: Стан та проблеми працевлаштування молоді в Україні.
Authors: Павлюк Т. І.
Keywords: ринок праці, молодь
Date of publication: 2021-03-31 22:16:47
Last changes: 2021-03-31 22:16:47
Year of publication: 2020
Summary: В статті розкрили стан та проблеми працевлаштування молоді в Україні. Визначили
правовий статус молоді як вікової категорії працівників, її сутність та специфічні риси,
а також значення у соціально-економічному розвитку країни. З’ясували вікові межі
поняття «молодь» у світі та Україні відповідно до законодавства. Розглянуто чинну
нормативно-правову базу працевлаштування та трудової зайнятості молоді та її
основні положення. Проаналізували сучасний стан молодіжного ринку праці і виявили що
рівень молодіжного безробіття в Україні протягом останніх років залишається
стабільно високим, що не забезпечує реалізації права молоді на працю. Визначили
актуальні проблеми та пріоритетні завдання щодо удосконалення законодавства та
організаційно-правових механізмів державного регулювання працевлаштування молоді в
Україні.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27045
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2020. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.97
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27045.pdf Size : 320258 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge