The Repository of VTEI
id: 27050
Title: Фінансова забезпеченість Пенсійного фонду України.
Authors: Романовська Ю.А.
Keywords: пенcійне забезпечення, доходи та видатки Пенсійного фонду, коефіцієнт заміщення, пенсіонери, дефіцит бюджету Пенсійного фонду України.
Date of publication: 2021-04-01 15:05:54
Last changes: 2021-04-01 15:05:54
Year of publication: 2020
Summary: Розглянуто особливості вікової структури населення у пенсійному забез­печенні України. Досліджено показник заміщення та відповідність його міжнарод­ним нормам. Визначено, що у Пенсійному фонді України cпоcтерігаєтьcя поcтійна тенденція невиконання плану як за доходами, так і за видатками. Виокремлено фак­тори дефіциту коштів у Пенсійному фонді України.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27050
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 4. С. 135-146.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27050.pdf Size : 1219080 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge