The Repository of VTEI
id: 27056
Title: Фінансовий потенціал страхового ринку України
Authors: Романовська Ю.А., Камінська А.О., Божок М.О.
Keywords: страховий ринок, страхові премії, капітал, статутний капітал, фінансовий потенціал страхової компанії, страхові платежі
Date of publication: 2021-04-01 15:10:18
Last changes: 2021-04-01 15:10:18
Year of publication: 2020
Summary: У статті страхові компанії досліджуються як специфічні підприємства, що створюються задля отримання прибутку, а предметом їх першочергової діяльності є надання страхового захисту.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27056
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2020. № 42. С.184-190.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27056.pdf Size : 508722 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge