The Repository of VTEI
id: 27062
Title: Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об’єкти
Authors: Романовська Ю.А.
Keywords: економічна безпекологія, терміносистема, категорія, зміст, безпека, соціально-економічна безпека, об’єкт, ознака
Date of publication: 2021-04-01 15:16:02
Last changes: 2021-04-01 15:16:02
Year of publication: 2019
Summary: В економічній безпекології, як і в будь-якій іншій науці, вирішальна роль належить понятійно-категоріальному апарату, в якому поряд з такими категоріями, як «економічна безпека (об’єкта)» та «соціальна безпека (об’єкта)», що вже набули усталеності, останнім часом активно використовується і категорія «соціально-економічна безпека (об’єкта)».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27062
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Бізнес інформ. 2019. № 6. С. 13 - 20.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27062.pdf Size : 322602 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge