The Repository of VTEI
id: 27064
Title: Безробіття та шляхи його вирішення.
Authors: Павлюк Т. І., Вакулюк О.А.
Keywords: безробіття, зайнятість, рівень безробіття, добробут
Date of publication: 2021-04-01 15:17:13
Last changes: 2021-04-01 15:17:13
Year of publication: 2019
Summary: Статтю присвячено дослідженню проблеми безробіття в Україні та її соціально-економічному аналізу. Визначено у ринковій економіці безробіття виступає як результат взаємодії між попитом на робочу силу та її пропозицією. У статті визначено позитивні та негативні наслідки проблеми безробіття в Україні, які становлять загрозу соціально-економічної дестабілізації країни. Визначено основні чинники, які формують таку макроекономічну проблему як безробіття. Обґрунтовано необхідність зниження цього рівня до мінімуму за допомогою активної державної політики. Охарактеризовано зарубіжні моделі успішного регулювання зайнятості та безробіття та на їх основі запропоновано механізми та інструменти подолання цієї проблеми в Україні. Запропоновано напрями подолання проблеми безробіття, орієнтовані на активну політику розвитку економіки загалом.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27064
Publication type: Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)
Publication: Економічні студії. 2019. Вип. 4(26). С. 124-127.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27064.pdf Size : 328602 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge