The Repository of VTEI
id: 27074
Title: Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання
Authors: Гаврилюк Н.М.
Keywords: Ключові слова: дистанційне навчання, принципи дистанційного навчання, електронна педагогіка, практичні методи навчання, суб’єкт навчання.
Date of publication: 2021-04-07 20:37:54
Last changes: 2021-04-07 20:37:54
Year of publication: 2020
Summary: Статтю присвячено найактуальнішій проблемі сьогодення – введенню в навчальновиховний процес дистанційного навчання як
невіддільного елемента електронної педагогіки. Виклики сьогодення свідчать про те,
що лише умови та обставини життя створюють необхідні передумови для виникнення
та стрімкого впровадження дистанційної
освіти. Відпрацьовується та вдосконалюється методика організації дистанційного
навчання. Акцентується увага на відведенні
першочергової ролі дистанційному навчанню
в умовах пандемії.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27074
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 30. Т. 2. С.127-130.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27074.pdf Size : 154878 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge