The Repository of VTEI
id: 27116
Title: Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи
Authors: Осаульчик О.
Keywords: самостійна робота студентів, позааудиторне навантаження, комунікація німецькою мовою, індивідуальна стратегія навчання
Date of publication: 2021-04-27 15:20:15
Last changes: 2021-04-27 15:20:15
Year of publication: 2021
Summary: Вивчення дисципліни «Друга іноземна мова» має на меті формування у здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» професійних іншомовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному функціонуванню у полікультурному навчальному та професійному середовищі та стануть запорукою конкурентоспроможності випускників ВТЕІ КНТЕУ на сучасному ринку праці.Метою самостійної роботи студентів є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу в межах програми дисципліни «Друга іноземна мова» та формування у студентів самостійності як здатності здобувати освіту протягом життя, що є невід’ємною передумовою успішності сучасного фахівця, формуючи здатність до креативного мислення, гнучкості у роботі з інформаційєю, що вкрай важливо сьогодні для самостійного пошуку рішень у професійних завданнях.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27116
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Вінниця : РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 60 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27116.pdf Size : 1759072 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge