The Repository of VTEI
id: 27205
Title: Використання технологій штучного інтелекту для прогнозування бізнес-процесів
Authors: Яремко С., Кузьміна О., Новицький Р.
Keywords: бізнес-процес, прогнозування, система управління, штучний інтелект, нейронна мережа
Date of publication: 2021-09-08 15:33:02
Last changes: 2021-09-08 15:33:02
Year of publication: 2021
Summary: Стаття присвячена актуальним питанням прогнозування бізнес-процесів компанії, яке є ефективним засобом пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії і мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах діяльності. Сьогодні сучасній компанії потрібна система моделей, яка дозволяє побудувати цикл управління та прогнозування параметрів бізнес-процесів із заданими властивостями та поведінкою з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Найперспективнішим методом економічного прогнозування є засоби нейронних мереж. Поєднання інструментів штучного інтелекту та аналітичного програмного забезпечення створюють фундаментальну основу управління бізнес-процесами в будь-якій сфері.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27205
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. Вип. № 43. С. 230-235
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27205.pdf Size : 557055 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge