The Repository of VTEI
id: 27270
Title: Тенденції розвитку програмного забезпечення проведення міжнародних маркетингових досліджень
Authors: Танасійчук Альона, Громова Ольга, Шевчук Анна
Keywords: програмне забезпечення, цифровий маркетинг, інформаційно-комунікаційні технології, онлайн платформа, онлайн фільтри, цифрові канали, міжнародна бізнес-діяльність, міжнародна торгівля, торгова статистика.
Date of publication: 2021-10-07 10:31:59
Last changes: 2021-10-07 10:31:59
Year of publication: 2021
Summary: У статті розглянуто особливості використання сучасного програмного забезпечення для проведення
міжнародних маркетингових досліджень. Визначено інформаційно-комунікаційні технології, використання
яких на практиці дозволить здійснювати аналітичне міжнародне маркетингове дослідження, оцінювати
маркетингову привабливість нових міжнародних ринків підприємствами України. Обґрунтовано доцільність
застосування програмного забезпечення в міжнародній маркетинговій діяльності, наведено характеристику
сучасного програмного забезпечення. Продемонстровано особливості використання цифрових каналів як
інструментів підтримки міжнародної бізнес-діяльності
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27270
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях (Copernicus та інші)
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2021. № 9. Том 2. С. 104-111.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27270.pdf Size : 2530824 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge