The Repository of VTEI
id: 27273
Title: Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України
Authors: Осіпова Л.В.
Keywords: економічна інтеграція, зовнішньоторговельний оборот, торговельно-економічне співробітництво, зовнішня торгівля, прямі інвестиції
Date of publication: 2021-10-08 12:32:23
Last changes: 2021-10-08 12:32:23
Year of publication: 2016
Summary: У статті досліджено сучасний стан економіки України та перспективи інтеграції з Європейським Союзом.
Проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій держави за останні майже десять років та їх вплив
на ВВП країни. Проведено дослідження надходжень прямих інвестицій, у тому числі з ЄС, в країну та їх вплив
на розвиток національної економіки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27273
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 75-79
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27273.pdf Size : 273412 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge