The Repository of VTEI
id: 27275
Title: Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад
Authors: Кізюн А.Г., Денисик Г.І., Атаман Л.В., Канський В.С., Шмагельська М.О.
Keywords: Поділля, Середнє Придністер`я, регіон, конструктивно-географічні дослідження, місцеві громади, раціональне природокористування
Date of publication: 2021-10-08 12:35:11
Last changes: 2021-10-08 12:35:11
Year of publication: 2021
Summary: Розглянуто проблему раціонального використання регіональних та місцевих особливостей природних умов і природних ресурсів у розбудові сучасних громад; зазначено, що конструктивно-географічні й конструктивно-ландшафтознавчі дослідження у цьому процесі мають вирішувати завдання раціонального природокористування у межах території кожної громади.
У зв’язку з активним реформуванням сучасного господарства необхідно поступово відходити від стандартних методів використання природних ресурсів, повсюдно враховувати їх регіональні й місцеві особливості, традиції та звичаї господарського освоєння. Це стосується будь-якого регіону України. Як приклад – розглянуто Поділля, а у його межах детальніше Середнє Придністер`я. Показано, що своєрідну, часто й унікальну, природу та ландшафт Середнього Придністер`я зараз використовують не раціонально, без врахування їх регіональної та місцевої специфіки. Зазначено, що конструктивно-географічні дослідження дали змогу розробити план раціонального використання місцевими громадами природних ресурсів Середнього Придністер`я з врахуванням їх специфіки, історичних традицій, звичаїв та сучасних потреб. Він
включає як відновлення традиційних та ефективних у минулому (виноробство, садівництво, тутівництво, виробництво тютюну), реконструкцію сучасних окремих галузей господарства та розвиток нових (рекреація, екстремальний туризм, сучасні народні промисли). Врахування регіональних та місцевих особливостей природних умов і ресурсів не лише Середнього Придністер`я, але й будь-якого регіону України – це один із напрямів до розквіту місцевих громад, збереження та раціонального використання природи і ландшафту їх територій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27275
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Одеса, 2021. Том 26. Вип. 1(38). С. 94-104
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27275.pdf Size : 459320 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge